Φυσική μορφή θείου που βρίσκεται σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.