Καρβοξυλικό ή καρβονικό οξύ. Η απουσία έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας , δεν επιτρέπει τη φυσιολογική χρησιμοποίηση της γλυκόζης για το μεταβολισμό . Αντί για αυτήν , διασπάται το λίπος σε ακετοξικό οξύ , που μεταβολίζεται από τους ιστούς στη θέση της γλυκόζης για την παραγωγή ενέργειας. (το ακετοξικό οξύ απεκκρίνεται από τα ούρα)