Κάθε ουσία, η οποία εισερχόμενη στον οργανισμό προκαλεί αλλεργική αντίδραση.