Ορμόνη που ονομάζεται ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα (IGF-1IGF-1Ορισμός: Ορμόνη που ονομάζεται ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα (IGF-1). Βοηθά τους μύες και άλλα τραυματισμένα μέρη να επουλωθούν....
). Βοηθά τους μύες και άλλα τραυματισμένα μέρη να επουλωθούν.