Άλας νατρίου του αδιπικού οξέως. Φυσικό οξύ που βρίσκεται στα τεύτλα και στο ζαχαροκάλαμο. Είναι το χρησιμοποιούμενο στα τρόφιμα Ε365. Χρησιμοποιείται σαν ρυθμιστικό οξύτητας. Ανώτατο όριο 5mg/ημέρα. Παρενέργειες δεν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώμα και αποβάλλεται από τα ούρα. Σε μεγάλες ποσότητες, ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης προκαλεί ερεθισμό. Εισπνοή προκαλεί ερεθισμό. Εύφλεκτο υλικό