Μονάδα μέτρησης που δείχνει την ικανότητα ενός τροφίμου να καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες είναι εξαιρετικά βλαβερές για την υγεία.