Ουσία που παράγουν τα μιτοχόνδρια, η οποία δίνει την απαραίτητη ενέργεια στους μυς, προκειμένου να εκτελούν διάφορες εργασίες. Όσοι ασκούνται τακτικά έχουν περισσότερα μιτοχόνδρια στα κύτταρά τους, τα οποία τους παρέχουν περισσότερη ενέργεια που τροφοδοτεί μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες.