Άλας ή εστέρας της οργανικής ένωσης του τρυγικού οξέως, ένα δικαρβοξυλικό οξύ. Δεν πρέπει να συγχέεται με το ταρταρικό οξύ.