ΣύνδεσηΔίαιτα του DNA

dnaΕίναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που βασίζεται στην αποκωδικοποίηση του DNADNAΟρισμός: Το δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ (DeoxyriboΝucleic Αcid - DNA) είναι ένα νουκλεϊκό οξύ που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών. Το DNA συνήθως έχει τη μορφή διπλής έλικας....
και βάση των πληροφοριών που συλλέγονται ετοιμάζεται το διατροφικό πρόγραμμα που λαμβάνει υπ όψιν του την ολοκληρωμένη εικόνα του οργανισμού τις αδυναμίες του, τις τροφές που δημιουργούν πρόβλημα τα γονίδια, τις ορμόνες και άλλες πληροφορίες.

.