ΣύνδεσηΠρόσθετα Ε 620-1525

111

 

Κωδικός Ονομασία   Λειτουργία 
Ε600-Ε699 (Βελτιωτικά γεύσης)
Ε620 Γλουταμινικό οξύΓλουταμινικό οξύΟρισμός: Αμινοξύ (περιέχεται στην Αλόη, σε άλλα φυτά και στα AFA). Ελαττώνει την επιθυμία για αλκοόλ και ζάχαρη. Ενισχύει τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Βοηθάει στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των εμβρύων. ...
Βελτιωτικό γεύσης
Ε621 Γλουταμινικό μονο-νάτριο  Βελτιωτικό γεύσης
Ε623 Γλουταμινικό ασβέστιο Βελτιωτικό γεύσης
E624  Γλουταμινικό αμμώνιο  Βελτιωτικό γεύσης 
E625 Γλουταμινικό μαγνήσιο  Βελτιωτικό γεύσης
E626  Γουανιλικό οξύ Βελτιωτικό γεύσης
E627 Γουανιλικό νάτριο  Βελτιωτικό γεύσης
E628 Γουανιλικό κάλιο Βελτιωτικό γεύσης
E629 Γουανιλικό ασβέστιο  Βελτιωτικό γεύσης
E630 Ινοσινικό οξύ  Βελτιωτικό γεύσης
E631 Ινοσινικό νάτριο  Βελτιωτικό γεύσης
E632 Ινοσινικό κάλιο Βελτιωτικό γεύσης
E633 Ινοσινικό ασβέστιο Βελτιωτικό γεύσης
E634 Ριβονουκλεοτίδια του ασβεστίου Βελτιωτικό γεύσης
E635 Ριβονουκλεοτίδια του νατρίου Βελτιωτικό γεύσης
E636      Μαλτόλη Βελτιωτικό γεύσης
E637 Αιθυλομαλτόλη Βελτιωτικό γεύσης
E640 ΓλυκίνηΓλυκίνηΟρισμός: Αμινοξύ (περιέχεται στην Αλόη, σε άλλα φυτά και στα AFA ). Ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Βοηθάει στην θεραπεία της προοδευτικής μυϊκής δυσφορίας και της γαστρικής υπεροξύτητας, στην αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας και έχει αντισπασμωδικές ιδιότητες ...
και γλυκινικό νάτριο
Θρεπτικό συστατικό
Ε700-Ε799 (αντιβιοτικά)
E710  Σπειρομυκίνη  Αντιβιοτικό
E713  Τυλοζίνη Αντιβιοτικό
Ε900-Ε999 (Διάφορα)
Ε900 Διμεθυλο - πολυσιλοξάνη ( οργανοπυριτική ουσία) Αντι-αφριστικός παράγοντας
Ε901 Κερί μέλισσας Παράγοντας επικάλυψης
Ε902 Kανδελιλλικό κερί Παράγοντας επικάλυψης
Ε903 Kαρναουβικό κερί Παράγοντας επικάλυψης
Ε904 Σελάκ Παράγοντας επικάλυψης
Ε905 Παραφίνη, βαζελίνη Παράγοντας επικάλυψης
Ε906 Βενζοϊκό κόμμι Γεύση, παράγοντας επικάλυψης
Ε907 Μικρο-κρυσταλλικό κερί Παράγοντας επικάλυψης
Ε908 Κερί από όρυζα πίτουρου Παράγοντας επικάλυψης
Ε912 Εστέρες του μοντανικού οξέος Παράγοντας επικάλυψης
Ε913 Λανολίνη Παράγοντας επικάλυψης
Ε914 Οξειδωμένο κερί πολυαιθυλενίου Παράγοντας επικάλυψης
Ε915 Εστέρες του κολοφωνίου (πευκορητίνη) Σταθεροποιητής, γεύση
Ε920 ΚυστεΐνηΚυστεΐνηΟρισμός: Αμινοξύ. Αποτοξινώνει από τα καρκινογόνα στοιχεία. Βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών. Βοηθάει στην πρόληψη της τριχόπτωσης. ...
Βελτιωτικό του ψωμιού
Ε921 ΚυστίνηΚυστίνηΟρισμός: Βασικό αμινοξύ (περιέχεται στην Αλόη και σε άλλα φυτά). ...
Βελτιωτικό του ψωμιού
Ε922 Υπερθειικό κάλιο Βελτιωτικό του ψωμιού
Ε923 Υπερθειικό αμμώνιο Βελτιωτικό του ψωμιού
Ε924 Βρωμικό κάλιο (άκυρος αριθμός) Παράγοντας αποχρωματισμού στο αλεύρι
Ε925 Χλώριο Παράγοντας αποχρωματισμού στο αλεύρι
Ε926 Διοξείδιο του χλωρίου Παράγοντας αποχρωματισμού και συντηρητικό
Ε927a Αζωδικαρβοναμίδιο Βελτιωτικό του ψωμιού
Ε927b Ουρία Ρυθμιστικό
Ε928 Υπεροξείδιο του βενζολίου Βελτιωτικό του ψωμιού
Ε930 Υπεροξείδιο του ασβεστίου Βελτιωτικό του ψωμιού
Ε938 Αργό Προωθητικό αέριο
Ε939 Ήλιο Προωθητικό αέριο
Ε940 Διχλωρο-διφθορο-μεθάνιο Προωθητικό αέριο, αντιψυκτικό
Ε941 Άζωτο Προωθητικό αέριο
Ε942 Υποξείδια του αζώτου Προωθητικό αέριο
Ε943 (Ισο)βουτάνιο Προωθητικό αέριο
Ε944 Προπάνιο Προωθητικό αέριο
Ε948 Οξυγόνο Προωθητικό αέριο
Ε949 Υδρογόνο Προωθητικό αέριο
Ε950 Ακετοσουλφάμη Κ Γλυκαντικό
Ε951 ΑσπαρτάμηΑσπαρτάμηΟρισμός: Ένα από τα αντικατάστατα της ζάχαρης επειδή δεν έχει καθόλου θερμίδες. Κατηγορείτε σαν βλαβερή για την υγεία και γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθεί από άλλες λιγότερο βλαβερές. Η ασπαρτάμη από χημική άποψη είναι ένα διπεπτίδιο αποτελούμενο από τα αμινοξέα L-ασπαρτικό ο...
Γλυκαντικό
Ε952 Άλατα του κυκλοεξυλαμινοσουλφονικού οξέος Γλυκαντικό
Ε953 Ισομαλτόζη Γλυκαντικό
Ε954 Σακχαρίνη Γλυκαντικό
Ε955 Σουκραλόζη Γλυκαντικό
Ε957 Θαυματίνη Γλυκαντικό
Ε959 Νεοεσπεριδίνη Γλυκαντικό
Ε965 Μαλτιτόλη Γλυκαντικό
Ε966 Λακτιτόλη Γλυκαντικό
Ε967 Ξυλιτόλη Γλυκαντικό
Ε999 Εκχύλισμα κιλάϊας Αφριστικός παράγοντας
Ε1000-Ε1399 (Διάφορα)
Ε1000 Χολικό οξύ Γαλακτωματοποιητής
Ε1105 Συντηρητικό Πηκτικός παράγοντας
Ε1200 Πολυδεξτρόζη Πηκτικός παράγοντας
Ε1201 Πολυβινυλοπυρρολιδόνη Πηκτικό, Σταθεροποιητικό
Ε1202 Αδιάλυτη Πολυβινυλοπυρρολιδόνη Παράγοντας Διαχωρισμού
Ε1400-Ε1499 (Πηκτικοί παράγοντες)
Ε1400 Δεξτρίνες Πηκτικός παράγοντας
Ε1401 Άμυλο επεξεργασμένο με οξύ Πηκτικός παράγοντας
Ε1402 Άμυλο επεξεργασμένο με άλκαλι (βάση Πηκτικός παράγοντας
Ε1403 Aποχρωματισμένο άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1404 Οξειδωμένο άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1410 Φωσφορικό μονο-άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1411 Δι-αμυλική γλυκερόλη Πηκτικός παράγοντας
Ε1412 Όξινο φωσφορικό άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1413 Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1414 Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1420 Ακετυλιωμένο άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1421   Πηκτικός παράγοντας
Ε1422 Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1440 Υδροξυ προπυλ άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1442 Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άμυλο Πηκτικός παράγοντας
Ε1450 Οκτενυλ ηλεκτρικό αμυλονάτριο Πηκτικός παράγοντας
Ε1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000 Πηκτικός παράγοντας
Ε1550-Ε1525 (Συνθετικές γεύσεις και γευστικοί διαλύτες)
Ε1501 Βενζολιωμένοι υδρογονάνθρακες Γευστικοί παράγοντες
Ε1502 Βουταν-1,3-διόλη Διαλύτης γεύσης
Ε1503 Καστορέλαιο Γευστικός παράγοντας και διαλύτης
Ε1504 Οξικός αιθυλεστέρας Διαλύτης γεύσης
Ε1505 Κιτρικός τριαιθυλεστέρας (Κιτρικό τριαιθύλιο) Διαλύτης γεύσης
Ε1516 Μονοοξική γλυκερόλη Διαλύτης γεύσης
Ε1517 Δισοξική γλυκερόλη Διαλύτης γεύσης
Ε1518 Τρισοξική γλυκερόλη (τριακετίνη) Διαλύτης γεύσης
Ε1520 Προπυλενογλυκόλη (Προπανο-1,2-διόλη) Διαλύτης για αντι-οξειδωτικά
Ε1525 Υδροξυ-αιθυλική κυτταρίνη Πηκτικός παράγοντας
.